La base de la Comissió per a l'escola inclusiva és la d'una escola per a tots.

Informació

Objectius de la comissió:

La nostra tasca és la d'informar i sensibilitzar sobre les Necesitats Educatives Especials així com la de vetllar per l'inclusió de tot l'alumnat a l'escola.

Una escola que dissenya una educació a la mida dels seus alumnes, segons les seves necessitats i possibilitats, que elimina les barreres i afavoreix la igualtat d’oportunitats i que prepara per a la vida en una futura societat plural, respectuosa, solidaria, tolerant i sensibilitzada ver la diversitat.

Aquesta Comissió neix d’un grup de pares i mares amb fills que tenen NEE (Necesitats Educatives Especials) amb el propòsit de ser un punt de referencia e informació per a totes les families que estiguin interessades en temes d'inclusió.

Creiem que és fonamental la coordinació de les famílies així com la interacció amb l'escola en els casos en que la inclusió és necessària.

Estem en contacte constant amb les altres escoles del districte de Sant Andreu per tal de coordinar-nos i poder emprendre accions conjuntes.

A qui ens dirigim:

Ens dirigim principalment a les famílies (pares i fills) però també a l’escola, treballant des d’ un principi per aconseguir que tots ens sentim units en la millora de l’escola.

Activitats que proposem:

Ens dirigim principalment a les famílies (pares i fills) però també a l’escola. Treballem per aconseguir el màxim de recursos posibles que al cap i a la fi beneficiaran a tot el grup.

Ajudar a les famílies que necessitin informació sobre el tema de la inclusió (funcionament, recursos disponibles, beques en cas de que pertoquin.....) així com ajudar a la interacció amb l'escola en aquests casos.

Donar a entendre que les necessitats educatives especials (NEE) afecten a nens amb discapacitat, sobrecapacitat, problemes estructurals i a TOTS en general, ja que si els nens amb NEE no tenen cobertes les seves necessitats tot el grup es ressenteix, perjudicant-se la bona convivència a l'aula i el foment dels valors d'integració, acceptació i solidaritat que la diversitat d'alumnes permet.

Volem servir com a punt d'unió entre les diferents comissions de les escoles del districte i poder assessorar millor als nostres alumnes.

I per suposat, volem tractar d'aconseguir més recursos i tractar de paliar les necesitats propies de l'escola, dirigint-nos als organismes pertinents.

La base de la Comissió per a l'escola inclusiva és la d'una escola per a tots.


El més recent

Informació guia per a dinamitzar l'hora del pati

Guia per a dinamitzar l'hora del pati

 • Carmen
 • el 17/01/2018

Una guia per desenvolupar habilitats socials en alumnes amb TEA en l'entorn educatiu


Informació discapacitat i bullying

Discapacitat i bullying

 • Carmen
 • el 18/12/2017

Els nens amb discapacitat són, habitualment, rebutjats. Aquest article pretén obrir els ulls per a que les famílies transmitin el valor de la comprensió. Tenir un amic discapacitat, és tenir un amic per sempre. I volem convidar a llegir l, article i reflexioneu amb el que podem transmetre com a familíess per entendre la discapacitat.


Discapacitat 2017

TU I JO, ELS MATEIXOS DRETS - Jornada reivindicativa dels drets de les persones amb discapacitat

 • Nadia
 • el 29/11/2017

Data: 3 de Desembre Horari: 10.30 - 18.00H Organitzador: L'Observatori de Drets de Dincat Federació Lloc: Plaça Universitat Mes info: <a href="http://www.dincat.cat/ca/tu-i-jo-els-mateixos-drets-jornada-reivindicativa-dels-drets-de-les-persones-amb-discapacitat_252840 Dincat</a>4 articles en Comisión inclusiva

Integrants de la comissió

 • Ana López

 • Juan Carlos Alcario

 • Nuria Martínez Lazaro

 • Jose Gómez Piedra

 • Mari Marta

 • Rafa Gonzalez

 • Gemma Costas

Documentació e informació